Υπηρεσίες

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα φορολογικών υπηρεσιών τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες. Από την προετοιμασία και την βοήθεια για την συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης, τη διόρθωση τυχόν λαθών σε ήδη συμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις μέχρι και την εκτίμηση των τρεχουσών φορολογικών δηλώσεων, την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για να σας βοηθήσουμε να αποφύγετε να πληρώσετε τα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής και άλλες κυρώσεις. Επιπλέον αναλαμβάνουμε την πληρωμή όλων των λογαριασμών και των υποχρεώσεων χωρίς επιβάρυνση.

Φορολογικός Σχεδιασμός

Λογιστική και τήρηση λογιστικών βιβλίων

Πληρωμές Λογαριασμών και οφειλών