Πολιτική προστασίας

Πολιτική προστασίας

Το παρόν περιγράφει την πολιτική του www.entaxisnet.com, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες των σελίδων του (εφεξής “χρήστες”).

  1. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες του www.entaxisnet.com και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες του είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τα νέα μας.

Διευκρινίζεται ότι το www.entaxisnet.com δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών του. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.entaxisnet.com προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Το www.entaxisnet.com ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο www.entaxisnet.com, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, για στατιστικούς λόγους. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα σχετικά άρθρα της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

  1. Χρήση cookies

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο site του www.entaxisnet.com, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν “φορτώνονται” στον Υπολογιστή σας. Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία μέσω των οποίων ο server του www.entaxisnet.com αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του www.entaxisnet.com ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες του.

  1. Παροχή πληροφοριών

Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες του www.entaxisnet.com στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Θα σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες και ψηφοφορίες που διεξάγονται από το www.entaxisnet.com ή τις συνεργαζόμενες ενώσεις, οργανισμούς, ινστιτούτα και σωματεία, οι οποίες θα βοηθούν στην έρευνα και μελέτη για την εξέλιξη φοροτεχνικών και οικονομικών θεμάτων τόσο στην Ελληνική όσο και στην παγκόσμια κοινότητα.

  1. Χρήστες κάτω των 18

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στην ιστοσελίδα του www.entaxisnet.com.

  1. Απόρρητο Επικοινωνιών

Το www.entaxisnet.com δεσμεύεται από την νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου του.