ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τα στοιχεία μας

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 128699925000

Επωνυμία: ΕΝ-ΤΑΞΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: εν-τάξις

ΑΦΜ: 800547394

Δ.Ο.Υ.:Πύργου

Νομική Μορφή: ΙΚΕ

Διεύθυνση Επιχείρησης

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη: ΠΥΡΓΟΣ

Οδός: ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμός: 24

Τ.Κ.: 27131