Υπηρεσίες

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα φορολογικών υπηρεσιών τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες. Από την προετοιμασία και την βοήθεια για την συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης, τη διόρθωση τυχόν λαθών σε ήδη συμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις μέχρι και την εκτίμηση των τρεχουσών φορολογικών δηλώσεων, την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για να σας βοηθήσουμε να αποφύγετε να πληρώσετε τα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής και άλλες κυρώσεις. Επιπλέον αναλαμβάνουμε την πληρωμή όλων των λογαριασμών και των υποχρεώσεων χωρίς επιβάρυνση.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Σύσταση και υποστήριξη εταιρειών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

 • ΔΕΗ
 • TAXISnet
 • ΙΚΑ
 • ΟΑΕΕ
 • Cosmote
 • Vodafone
 • Forthnet
 • OTE
 • Nova
 • Wind
 • HOL

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΝΩΣΗΣ

Η εταιρία μας με έμπειρους συνεργάτες στο χώρο της μηχανογράφησης, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της επιχείρησής σας, σας βοηθά να επιλέξετε τα πιο ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις δικιές σας απαιτήσεις.

 • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά)
 • Επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση προγράμματος μηχανογράφησης
 • Μελέτη μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης της επιχείρησης σας
 • Κωδικοποίηση και ανάπτυξη αποθήκης
 • Εκπαίδευση προσωπικού στο χειρισμό των προγραμμάτων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία «Εν-τάξις» μπορεί να καταγράψει τις ανάγκες του πελάτη, να προτείνει υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε αυτές και να παρακολουθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Η εταιρία μας συνεργαζόμενη με τους καλύτερους, μπορεί ενδεικτικά να προσφέρει:

 • Αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων, χρεών και επιχειρήσεων (π.χ. Άρθρο 99, 106β)
 • Ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό
 • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας